Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse Clownsschool Buus

In 2005 startte Ruut van Hooft met de oprichting van een Clownsschool in Delft waar later de naam Buus bij gevonden is. Deze naam komt van Johan Buziau, Nederlands beroemde revueclown (1877-1958) die kortweg Buus genoemd werd.

In de eerste jaren bestond het aanbod vooral uit losse workshops. In 2008 werd er besloten om naast het aanbod van de basisworkshops en specials een doorgaande leerlijn te ontwikkelen. Vanwege afwezigheid van een professionele clownsopleiding besloot Buus deze leemte op te vullen door het aanbieden van een intensieve trainingen.

Daarbij is het ook van belang dat de ervaring van professionele clowns ingezet kan gaan worden om self-made clowns en andere liefhebbers een meer vakmatige ondergrond te bieden.

Inhoud / De Clown

Het uitgangspunt bij Buus is dat er gestreefd wordt naar een stevige basis van waaruit vervolgens een stap gezet kan worden naar een specialisatie zoals de clown werkzaam in de zorg. Buus ziet het vak clown als een bijzonder beroep, een professie met een oorsprong van eeuwen geleden. Materiaal daarover is te vinden in de vele boeken, YouTube filmpjes, DVD, etc. waarin grote clowns aangehaald worden met hun gevarieerdheid aan optredens. De clown- en speltrainingen die Buus organiseert, zijn gedegen en veelzijdig opgebouwd dankzij deze grote voorbeelden en de expertise van de docenten.

Clowns

Het uitgangspunt van de clown is dat hij niet los kan staan van jouzelf. Jouw persoonlijkheid, temperamenten, gevoeligheden en eigenaardigheden zijn de bouwstenen van een clownpersonage. De clown is tegelijk een sterk uitvergroot en theatraal vormgegeven personage. Dat is een bijzondere mix. De clown zijn is ‘spelen en niet-spelen’ tegelijkertijd! Dus als clown dien je op het podium authentiek jezelf te zijn binnen een groteske speelstijl.

Want het publiek wil niet jou, maar jou als clown zien schitteren, stuntelen, struikelen en zegevieren.

“Als clown bén je niet jezelf, je speelt met jezelf” – Jacques le Coq

Zoals de timmerman een kist vol gereedschap heeft om zijn vak goed uit te oefenen, heeft hij die de clown speelt zijn spelgereedschap nodig, namelijk clownsvaardigheden en speltechniek, kennis en inzicht. Gereedschappen om je personage te kunnen laten bewegen, te handelen, geluid te maken, te timen, spanning op te bouwen en contact te maken.

Want op welk willekeurig podium je dan ook staat, jij moet weten hoe jij als clown op een zo kraakheldere en schijnbaar kinderlijke eenvoudige wijze voor het voetlicht treedt. En wel zo dat de toeschouwer door jou geboeid raakt, om jou kan lachen en ontroerd raakt.

Om je authentieke clown te vinden moet je op pad. Een pad vol leermomenten die van de studenten of deelnemers een open, nieuwsgierige blik vraagt… met de motivatie om naast technieken ook de eigen levenservaring in te zetten als basismateriaal voor het clowns-personage. Het vraagt lef en overgave om op deze manier te reizen.

Voor een stevige basis moet je bij BUUS zijn! Daar kun je op rekenen.