De clownsopleiding van Buus bestaat uit een drietal trajecten, die bestaan uit 5 of 6 weekends die in het derde traject ook op vrijdag en zaterdag kan vallen. Traject 1 is een voorwaarde om 2 en 3 te mogen doen en geeft dus niet de verplichting om de twee volgende te doen.

Traject 1: De basis van clowning

Duur 5 weekends
Kosten €825,-
Werktijd 10:00 – 17:00 uur
Data (2018) 10 – 11 februari, 3 – 4 maart, 31 maart – 1 april, 28 – 29 april, 12 – 13 mei

Gedurende vijf weekends wordt op een spelende manier onderzoek gedaan naar de technieken van de clown. Wat zijn de noodzakelijke speltechnieken waar je de rest van je clownscarrière de vruchten van zult blijven plukken?Clowns

  1. Je ontdekt de algemene karaktereigenschappen van de clown. Zoals de naïviteit, kwetsbaarheid, nieuwsgierigheid, de dwaasheid, de gekte, de anarchistische kant van de clown. Maar ook jouw persoonlijke eigen-aardig-heden die jouw clownpersonage vormen.
  2. Je maakt kennis met de specifieke clownstechnieken zoals focus, timing, frasering, incassering, de uitvergroting en de kracht van de herhaling.
  3. Ook zal je ervaren hoe belangrijk het nut van de eenvoud is en dat het hanteren en omzetten van blokkades en drempels tot boeiend clownspel kan leiden
  4. Je leert je lijf kennen als expressie- communicatie instrument. Het lichaam kunnen laten spreken. Denk aan beweging; adem- en energiegebruik; spanning/ontspanning; het gebruik van de ruimte, het aanbrengen van muzikaliteit in je spel, zoals ritme en dynamiek.
  5. Eigen werk. Je leert je creativiteit te gebruiken in het maken van eigen acts, Je krijgt inzicht in de mechanismen van een goede clownsact en hoe een creatief proces in elkaar steekt.

De weekends richten zich voor een belangrijk deel op wat je zelf in huis hebt; hoe sta je voor het publiek , heb je contact met de materiele en immateriële stof, van het letterlijk tastbare tot het fantasierijke, het verhalende dat je zelf inbrengt of krijgt en hoe deel je dat met het publiek.

De deelnemers krijgen tijdens dit traject zicht in hun kwaliteiten en mogelijkheden. Zij kunnen na afronding hiervan samen met een docent een afgewogen keuze maken of het volgende project mogelijk is.

Traject 2: De verdieping

Duur 6 weekends, inclusief presentatie in leslokaal
Kosten €975,-
Werktijd 10:00 – 17:00 uur
Data (2018) 8 – 9 september, 29 – 30 september, 20 – 21 oktober, 3 – 4 november, 24 – 25 november, 15 + 16 december
  1. Je verdiept en verscherpt nog meer het clownpersonage dat zich in traject 1 aan het ontplooien was.
  2. Je gaat verder met het versterken van je lijf als expressief- en ( non)communicatief instrument zoals in traject 1d genoemd. Er zijn ongetwijfeld meer grenzen te verleggen met het doel nog geloofwaardiger de clown neer te kunnen zetten.
  3. Maskerspel en slapstick/ fysiek comedy.
  4. Je leert hoe je oprecht contact maakt en speelt met je publiek. In de ontmoeting tussen de toeschouwer en de clown komt alles samen.
  5. Elke student houdt voor zichzelf een observatie- of spelboekje bij. Hier komen de huiswerkopdrachten in te staan, de opvallende leermomenten en welke type clown spreekt aan en verder over alles wat een clown kan gebruiken in een act. De student traint op deze manier een zelfstandige houding en reflectie binnen het leerproces.

De student wordt gestimuleerd creatieve bronnen aan te boren en inspiratie om te zetten in concrete ideeën voor een solo-act en een ensemble presentatie dat gebaseerd op de aangeboden lesstof. Dit gebeurt tijdens de trainingsdagen, maar ook thuis aan de hand van werkopdrachten. Aan de opdrachten werken studenten minimaal een dagdeel in de week.

Tussentijds wordt er samen met twee docenten geëvalueerd op welke punt de student zich in het proces bevindt. Aan welke competenties voldoet de deelnemer zich inmiddels en waar kan aan gewerkt worden (competenties staan niet in de website maar zijn wel op te vragen).

Traject 3: Van act tot presentatie

Presentatie 5 weekends + 1 dag, inclusief uitvoering
Werktijd 10:00 – 17:00 uur
Kosten €925,-

Elke ochtend zal 2,5 uur gewerkt worden aan verdere verdieping van je personage(s) en dus ook de kwaliteit van het clownsspel door middel van training op theatraal gebied, pantomine.

Vervolgens zal de aandacht gaan naar het vormgeven van een act welke op den duur ingepast gaat worden in de totale voorstelling die aan het einde van de rit in een theatertje getoond gaat worden.

 

Docenten gaan ervan uit dat elke student zelf verantwoordelijk is voor het eigen leerproces. In die zin verwachten we een professionele werkhouding. Docenten zijn tussentijds wel bereikbaar wanneer studenten advies nodig hebben.