Clown en de verschillende verhaalvormen
Door Ton Haas

Voor wie Oud studenten van Buus
Datum 24 + 25 maart 2018 van 10.00 tot 17.00 uur
Locatie Lijm & Cultuur, Rotterdamseweg 272, Delft
Kosten €175,-, inclusief btw, exclusief maaltijden en overnachting
Aantal 12, minimaal 6 personen
Kleding  Clownsneus, loszittende donkere kleding

Clowns kunnen verzeild raken in veel verschillende verhaallijnen. Zo kan het zijn dat zij in een verhaalvorm terecht komen waar Het monster overwonnen moeten worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld Roodkapje, Dracula of Jaap en de Bonnenstaak. Hoe redden de clowns zich daaruit?

Maar zo heb je ook de De Queeste, een vorm waarin de spelers een opdracht krijgen om iets te bereiken. Maar ja, de weg heeft nogal wat drempels die opgelost moeten worden. Hoe wordt dat vorm gegeven? Voorbeelden hiervan zijn de Lord of the Rings, Waterschapsheuvel.

Een andere verhaalvorm is de Transformerende Reis waarin de clowns terecht komen in een fantasie wereld zoals Alice in Wonderland en Peter Pan.

Een vierde versie is de Komedie. Hier wordt kennis gemaakt met de held, hier de clown in een overzichtelijke kleine wereld. Door verwarring, frustratie en/of onzekerheid worden de helden van elkaar afgesloten zoals je kunt zien bij Fawlty Towers en Laurel and Hardy.

 

Waar gaan we mee bezig?

  • Uitbouwen van de kwaliteiten die je als speler al in huis hebt
  • Op 1 lijn zitten met je medespeler(s)
  • Publiek betrekken en betrokken houden
  • Vasthouden van een overzichtelijke verhaallijn
  • Grondbeginselen van het improvisatietheater
  • Kennismaking met universele verhaallijnen

 

Ton Haas speelt sinds 1993 improvisatietheater. De laatste 15 jaar uitsluitend het zogenaamde maatwerk. Improvisatie binnen profit en nonprofit organisaties . Zijn grootste plezier zit hem in het neerleggen van een heldere en eenvoudige verhaallijn waarnaar je altijd kan terugkeren . Je raakt dan niet de draad kwijt en ook niet de aandacht van het publiek. Kijk verder op www.piranhatheater.nl

Aanmelden voor dit weekend kan door een e-mail te sturen naar info@clownschoolbuus.nl.

 

 

Basisweekend Clowning
Door Ruut van Hooft

Datum 2 + 3 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur
Locatie Lijm & Cultuur, Rotterdamseweg 272, Delft
Kosten €165,-, inclusief btw, exclusief maaltijden en overnachting
Aantal 12, minimaal 6 personen
Kledingcode loszittende, donkere kleding

Dit basisweekend is bedoeld voor iedereen, die wil kennismaken met clownspel. Inzicht wordt gegeven in wat je zoal nodig hebt om een goede en boeiende clown neer te zetten.

Clown

De workshop inhoudelijk:

  1. Het ontdekken van de algemene karaktereigenschappen van de clown. Zoals de naïviteit, kwetsbaarheid, nieuwsgierigheid, de dwaasheid, de gekte, de anarchistische kant van de clown. Maar ook jouw persoonlijke eigen-aardig-heden die jouw clownpersonage vormen.
  2. Het van top tot teen onderbouwen van de clown door fysieke training. Het spelen van de clown verlangt fysieke ondersteuning en het lichaam biedt dan ook veel spel materiaal. Het ontdekken van het nut van de eenvoud, het hanteren en omzetten van blokkades en drempels tot boeiend clownspel.
  3. Het inzien van de waarde van de ruimte, het ritme, de timing en de dynamiek.
  4. Het vergroten, het herhalen, de interactie, het samenspel, de focus.

Het weekend richt zich voor een belangrijk deel op wat je zelf in huis hebt: hoe sta je voor het publiek, heb je contact met het materiele en immateriële stof die je zelf inbrengt en hoe deel je dat met het publiek. Geholpen door eerdere oefeningen in vergroting, herhaling, timing, vlakgebruik enzovoort wordt alles omgezet tot boeiend clownspel.

Aanmelden voor dit basisweekend kan door een e-mail te sturen naar info@clownschoolbuus.nl.